Angst

Angstsoornis

Bijna 20% van de Nederlandse bevolking heeft ooit in zijn leven last gehad van een angststoornis. Vrouwen hebben vaker een angststoornis dan mannen. Het gaat om serieuze klachten, die de levenskwaliteit ernstig aantasten.

Iedereen is wel eens bang

Iedereen is wel eens bang en gelukkig maar, want angst waarschuwt je voor gevaar.Je schrikt bijvoorbeeld als je een brandlucht ruikt. Je lichaam maakt zich klaar voor actie zodat je snel het vuur kunt blussen of kunt vluchten.
Dit is een gezonde reactie.

Angst slaat door

Maar wat als je je  angstig voelt in situaties waarbij iedereen het er eigenlijk wel over eens is dat er geen werkelijk gevaar dreigt? Bijvoorbeeld wanneer je een gesprek voert, of wanneer je  alleen buitenshuis bent. Of je maakt jevreselijke zorgen over van alles en nog wat. Dan kan de angst je in de weg gaan staan.

Angststoornis

Wanneer je regelmatig dusdanige  angstklachten hebt, dat erdoor sociale of beroepsmatige problemen ontstaan, kan er sprake zijn van een angststoornis.
Die diagnose moet gesteld worden door een psycholoog of psychiater. Ga daarvoor naar je huisarts.

De mindfulcoach

Bij mildere angstklachten kan individuele  coaching of training bij de mindfulcoach je helpen om anders met je angsten om te gaan.

Neem daarvoor contact op met de mindfulcoach.

Gehechtheid en onwetendheid

Alle angst die mensen ervaren is geworteld in twee specifieke dingen: gehechtheid en onwetendheid.

Gehechtheid

Gehechtheid maakt je kwetsbaar omdat het inhoudt dat je je geest, emoties en verlangens richt op iets externs. Dit maakt plaats voor de eerste vorm van angst: de angst om datgene kwijt te raken waar je aan gehecht bent. Je partner, kids, huis, baan enzovoort.

Onwetendheid

Onwetendheid, daarentegen, zorgt ervoor dat je in een staat van onzekerheid en twijfel terechtkomt. In deze staat van zijn is het makkelijk om angstig te zijn.

Gevaar herkennen

Als je niet in staat bent om gevaar of risico nauwkeurig te herkennen en niet weet hoe je ermee om moet gaan, word je natuurlijk onzeker en bang. Je slaapt slecht, je gedachten draaien overuren en je kunt je niet meer ontspannen.

Hier en Nu

Door in het Hier en Nu te leven kun je deze angstgevoelens leren (her)kennen en ervaren dat je angst gevoed wordt door misleidende informatie en onwetendheid.

Zelfkennis 

Zelfkennis vergroten is hiervoor het sleutelwoord. De mindfulcoach kan je hierbij ondersteunen.

Vraag gerust vrijblijvend een oriëntatie gesprek aan.
Voel je welkom