Spreuken

Boeddhistische spreuken en gezegden

  • De betekenis van het leven is om te zien.
  • Adem in en ontspan. Adem uit en glimlach.
  • Stop vaker met doen. Het is niet doen wat rijkt maakt.
  • Probeer goed te voelen in plaats van je goed voelen.
  • Nieuwe landen ontdek je pas wanneer je bereid bent de kust uit het oog te verliezen.
  • De enige manier om te komen waar je wilt zijn is te zijn waar je bent.
  • Waar je ook gaat; daar ben je.
  • Alles wat een begin heeft, heeft ook een einde. Sluit daar vrede mee en alles komt goed.
  • Vorm is leegte, leegte is vorm.
  • De reis is het doel.
  • Wees waakzaam op de weg van jouw leven.
  • Jouw verleden heeft niet de macht je te verhinderen in het NU aanwezig te zijn. Alleen je grief over het verleden kan dat.
  • De sleutel tot geluk is willen wat je hebt. Niet het willen wat je niet hebt.
  • Als gevoel de vrijheid krijgt verandert leegte in ruimte.
  • Laat de volmaaktheid los; in alles zit een barst. Zo komt het licht naar binnen.
  • Geluk vereist het vermogen tegen onzekerheid te kunnen.
  • Verwondering is het begin van wijsheid.
  • Het eindpunt kan nooit zo interessant zijn als de weg er naartoe.
  • Acceptatie is een relatie opbouwen met wat is.
  • Wat we vandaag doen is wat het meest er toe doet.
  • Ondanks de last van het verleden, kun je altijd vandaag een nieuw begin maken.
  • Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis.
  • Wie van zichzelf houdt, heeft geen rivaal.
  • Als je jeuk hebt is het plezierig om te krabben.Maar het is beter helemaal geen jeuk te hebben.
  • Tijd hebben alleen degene die het tot niets hebben gebracht maar daarmee hebben zij het verder gebracht dan alle anderen.
  • Zit je tot je oren in de stront hou dan je kaken op elkaar.
  • Voelen is iets anders dan je emoties uiten.
  • Je denkt dat jij je gedachten denkt maar je gedachten denken jou. Je leeft het leven van je gedachten.
  • Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder.
  • De stilte is een vriend die je nooit verraadt.
  • Leraren openen de deur, maar je moet zelf binnengaan.
  • Vrijheid bestaat uit het erkennen van grenzen.
  • Zonder zelf kleiner te worden, kan je anderen laten groeien.
  • Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg.
  • Liefde en mededogen zijn geen luxe maar noodzaak. Zonder beide kan de mensheid niet overleven.
  • Vergeet wie je dacht te zijn en accepteer wie je bent.
  • Wees uw vijanden dankbaar voor de les in tolerantie, zelfbeheersing en geduld.
  • Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg
  • Het is niet te voorkomen dat er vogels van verdriet landen op ons hoofd. Wél dat zij nesten bouwen in ons haar.
  • Je kunt beter niets doen, dan druk te zijn met niets.
  • Omdat mensen onwetend zijn, begrijpen ze me niet. Slechts Weinig mensen begrijpen me. Ik vind dat een compliment.
  • Een beginner ziet veel mogelijkheden. Een expert slechts een paar.
  • Er is geen begin aan lijden maar wel een einde. Er is geen einde aan geluk maar wel een begin.
  • Als je een groene tak in je hart draagt ,  komt de zangvogel vanzelf.
  • U kunt het hele universum naar iemand zoeken die u genegenheid en liefde meer verdient dan uzelf, maar u zult hem niet vinden.
    Uzelf verdient uw eigen liefde en genegenheid net zo goed als alle andere in het hele universum”.
  • Leven is lijden.
  • Streef na een onbewerkt houtblok te zijn, inplaats van een bewerkt houtblok.
  • Een druppel tederheid is meer dan geld en macht.
  • Hoe stiller je wordt, hoe meer je kunt horen.
  • Jezelf kennen betekent geworteld te zijn in zijn, in plaats van verdwaald te zijn in je verstand.
  • Elk moment is een plaats waar je nog nooit geweest bent.
  • In de geest van een beginner zijn er omleiding veel mogelijkheden.In de geest van een specialist maar enkele.
  • Ruk je masker los. Je gezicht is schitterend.
  • Een maan is zichtbaar in elke waterplas; in elke waterplas die ene maan.
  • Het hele universum wordt weerspiegeld in een dauwdruppel op een grashalm.
  • De verlichting is als de maan, die zich in het water spiegelt.De maan wordt niet nat en het water beweegt niet.
  • Als je de waarheid niet vindt waar je nu bent, waar anders wil je haar vinden?
  • Er is niet alleen water in de wereld, maar ook een wereld in water.
  • een bloem verwelkt ondanks dat we er van houden en onkruid groeit ondanks dat we er niet van houden.
  • De Boeddha-weg bestuderen is het zelf bestuderen.

De herberg

Dit mens-zijn is een soort herberg
Elke ochtend weer nieuw bezoek.

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,
een flits van inzicht komt
als een onverwachte gast.

Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij
zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

Behandel dan toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor extase…….

De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
en vraag ze om erbij te komen zitten.

Wees blij met iedereen die langskomt 
de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
om jou als raadgever te dienen.

Rumi

Ons ware erfgoed

Thinch Nhat Hanh

De kosmos is gevuld met kostbare juwelen.
Ik wil jou daar deze morgen een handvol van geven.
Ieder moment van je leven is een juweel,
dat schittert en aarde en hemel,
water en wolken bevat.
Alleen als je zachtjes ademt,
worden de wonderen vertoond.
Opeens hoor je de vogels zingen,
de dennen neuriën
je ziet de bloemen bloeien,
de blauwe hemel,
de witte wolken,
de glimlach en de wonderlijke blik
van je geliefde.
Jij de rijkste persoon op aarde,
altijd bedelend om een stuk brood,
wees niet langer het berooide kind.
Kom terug en eis je erfdeel op.
Laten we blij zijn om ons geluk
En dat aan iedereen uitdelen.
Koester het hier en nu.
Laat de stroom verdriet maar los
en sluit heel het leven in je armen.

Thinch Nhat Hanh